Föreläsning

Stefan Schwarz håller olika typer av föreläsningar på plats i Portugal eller i Sverige vid efterfrågan, men fundamentet i varje enskild föreläsning handlar om ledarskap som bygger på självupplevda händelser. Stefan kör också en föreläsningsserie som heter ”Stefan med vänner” som bottnar i en dialog med inbjudna vänner och kollegor i en avslappnad miljö. Enkelt, men dynamiskt.

Inriktningar på Stefans föreläsningar

Riddarmentalitet – en för alla, alla för en…

Stefans devis har alltid utgått från att skapa och göra tillsammans. En för alla, alla för en. Riddarmentalitet. Stefan behandlar sina 12 år i svenska landslaget och totalt 18 år i utomlands som professionell fotbollsspelare i sex ligor, där nyttiga erfarenheter i sol och regn lyfts upp. Tankar och strategier som även idag kan påföras i privat- och offentlig sektor, men också i vardagen. Konkreta exempel som du direkt efter föreläsningen kan använda i vardagen. Välkommen att boka!

Föreläsningsserie ”Stefan med vänner” (premiär 2017)

Stefan har under alla sina professionella år skapat ett enormt nätverk kopplat till fotboll och näringsliv. Föreläsningsserien ”Stefan med vänner” är en inbjudningsserie, där Stefan möter upp med gamla vänner över hela världen och pratar fotboll, livet och framtid. En dynamisk föreläsning som ger en inblick i hur fotboll och livet i sig kan skapa oanade möjligheter. Välkommen att boka!